TEKNOLOGI

Dagens situasjon: 

Det finnes et stort potensiale for å kunne dyrke bærekraftig lavtrofisk biomasse som tunikater, blåskjell og tare langs Norskekysten i dag. Utfordringen i dag er at man bruker tungvinte og arbeidskrevende metoder.

Image

Illustrasjon fra en fysisk arbeidskrevende metode til moderne landbruksmaskiner. I dette tilfelle en elektrisk traktor.


AkvaTotal har siden ideene ble sådd i 2013 systematisk arbeidet fram og testet ut ett nytt type utstyr for å kunne løfte frem det store potensiale som ligger langs kysten og i fjordene våre.


Vi har utviklet en dyrkings- og høstings teknologi som er areal- og kostnadseffektiv, og som muliggjør industriell biomasseproduksjon av blant annet tare, blåskjell og tunikater.

Først litt om status på utstyret som brukes i industrien i dag:

1: Arealkrevende “låser” mye sjøareal. 

           2: Kompliserte forankringssystemer som er dyre å operere og fjerne.

3: Manglende innovasjon og utvikling av utstyr.

4: Vanskelig å få lønnsomhet i høykostland som Norge. 

5: Tid-og arbeidskrevende prosesser for dyrking og høsting. 


Image

Taredyrking i Norge i 2017 (Foto Vidar Andreassen). Blåskjellanlegg som beslaglegger store areal. (https://radioh.no/fjerner-gamle-blaskjellanlegg/)

Løsningen:

AkvaTotal sin metode kan sammenlignes med å gå fra  arbeidskrevende og tungvinte metoder til en helautomatisk  dyrke- og høstprosess. Analogien fra landbruket er fra; "hest og kjerre" til moderne landbruksmaskiner.
Vi ønsker å løfte denne næringen på samme måte som den transformasjonen som jordbruksnæringen har vært igjennom.

Litt om AkvaTotal egetutviklete utstyr: 

ABID (Akvatisk biomasse innsamler og – dyrker) er en anretning som fungerer som et vekstmedium for lavtrofiske akvatiske organismer. Den gir en stor vekstflate på et lite overflateareal. Størrelsen er dynamisk etter hva man skal dyrke eller høste.

Image

ABID (Akvatisk biomasse innsamler og – dyrker). Funger i realiteten som åker som man kan høste i flere lag.

AFA (Akvatisk flyteelement med avløsningsanordning) er en bøye med avløsingsanordning. Det gir en smart og effektiv forankring av vekstmediumene (ABID) og løser mange av effektivitetsutfordringene med dagens dyrkning og høsting i havet.

Image

AFA (Akvatisk flyteelement med avløsningsanordning)


ABH
 (Akvatisk biomassehøster) er en høste- og renseanordning. Den fungerer i prinsippet som en fôrhøster gjør på land. Den rensker vekstoverflaten til ABID`ene for akvatisk biomasse, slik at man kan videreforedle råstoffet.
Image

ABH (Akvatisk biomassehøster) er en høste- og renseanordning.


Det er flere andre postive fordeler med AkvaTotal sitt utstyr: 

1: Kan brukes til flere typer akvatisk biomasse som blant annet tare,blåskjell, tunikater og potensiale for andre arter.

2: En av det største kostnadene med å dyrke tare, er å feste taresporer(gametofytter) til vekstutstyr(ABID). Vi kan gjennom vårt utstyr høste tare slik at vi kan høste samme tareplante flere ganger. 
3: Kan brukes gjentatte ganger, med forventet levetid på minst 15 år.
4: Følger de naturlige strømforhold i vannet, og får dermed jevnt lys på dyrkningsenhetene (viktig for tare) fordi de roterer rundt sin egen akse.
5: All materiale kan resirkuleres i sin helhet.
6: Kan masseproduseres lokalt her i Norge til en konkurransedyktig pris.

Vi har gjennomført testing av utstyret med fokus på tilvekst av biomasse, utforming av dyrkningsenhetene,materialvalg og kostnader. Resultatene for tilvekst på dyrkningsenhetene har vært over all forventning. Vi er derfor nå klar til å industralisere dette.

For flere detaljer:
 https://patents.google.com/patent/WO2016166018A1/en

Image

Bilde tatt fra en av testene høsten 2016 som viser tilvekst av sekkedyr på ABID i sjø etter ca 6 mnd.

Image
Image
© 2020 AkvaTotal AS. Alle rettigheter.

Please publish modules in offcanvas position.