KONSEPT

AkvaTotal AS skal industriellt framstille råvarer til mat og fôrproduksjon.

Norges næringsrike fjorder og havområder har et stort potensiale til å dyrke lavtrofiske organismer som tare, sekkedyr og blåskjell. Dette danner igjen grunnlag for en nær sagt utømmelig kilde for biomasse som kan brukes til fôr og mat til dyr og mennesker. 

Hovedutfordringen er effektiv dyrking og høsting samt få det  økonomisk bærekraftig.

Frem til nå har det ikke vært utstyr og prosesser tilgjengelig for å kunne gjøre dette industrielt. Vi i AkvaTotal har holdt på i 5 år med å utvikle og teste teknologien som vil gjøre dette mulig.

Vi vil i første fase fremstille 100% naturlige og bærekraftige ingredienser til dyrefôr, uten noen former for kunstige tilsetningsmidler. Fôret skal produseres lokalt- altså ikke noe importert fiskemel, palmeolje, raps eller soya i fôrråstoffet vårt med utelukkende marint opphav.
I tillegg arbeider vi med et konsept for å videreutvikle prosessene for å tilpasse produksjon mot protein fra insekter.
 
Vårt konsept er fremtidsrettet, og vil på sikt danne grunnlag for mange nye arbeidsplasser i hele landet.

Image
Detaljer konsept:
Hva er status i verden rundt matproduksjon?

Hva er status i verden rundt matproduksjon?I følge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) viser tall fra 2011 at dyrkbart landareal utgjør ca. 38% av landarealet på jorda. (Norge 4,3%). 
I 2011 var vi ca 7 millarder mennesker på jorden, i 2050 forventes det at vi er ca. 9,8 milliarder. Tilgjengelig dyrkbart landareal går ned- vi har faktisk mistet 30% i de siste 40 årene. Dette skyldes i all hovedsak menneskelig overforbruk av ressurser. Havet dekker 71% av jordens overflate, men vi henter bare mellom 2-4% av maten derfra.

Det er helt åpenbart hva vi må gjøre! Vi må dyrke og høste havet på en smartere måte en tidligere, og vi må hente råstoffet vårt nede i næringskjeden.

Hva er hovedutfordringene med dette konseptet?
Hva løser man?
Hva er lavtrofisk biomasse?
Tare
Blåskjell
Tunikater/sekkedyr
Soya og soyaproblematikken
© 2020 AkvaTotal AS. Alle rettigheter.

Please publish modules in offcanvas position.