INVESTERE I AKVATOTAL


Når du investerer i AkvaTotal bidrar du til følgende:

 - Bærekraftig matproduksjon i alle ledd. 

 - Forbedret matproduksjon som kan drives på samme måte i mange generasjoner fremover.

 - Bidra til økt selvforsyningsgrad.

 - Lokal matproduksjon og lokale arbeidsplasser. Vi må ha flere ting å leve av langs kysten og i landet ellers som skaper reell verdiskapning.

 - Nyskapende teknologi på flere felt. - Norge er et land med store muligheter og med mange dyktige folk. Det er en rekke spinnoff muligheter i dette konseptet, noe som vi kommer til å presentere seinere.

 - Internasjonalt potensiale. - Konseptet kan eksporteres ut, og brukes rundt i verden.

  All bærekraftig matproduksjon begynner med bærekraftig  fôrproduksjon, men det må også henge sammen økonomisk.
Det mener vi bestemt å ha løsningen på.

Praktisk informasjon:
Markedspotensiale

Markedspotensialet:Markedetspotensiale for bærekraftig fôrråstoff alene er nærmest ubegrenset. Dette vil trolig gjøre at AkvaTotal høyst sannsynlig aldri vil kunne dekke etterspørsel, selv i dagens marked. Som et eksemplet er det et ønske fra den Norske regjering å femdoble verdien fra Norsk havbruk innen 2050. Dette vil i praksis si i fra årlig i dag (2017) ca NOK 68 milliarder til NOK 339 Milliarder (Kilde Norges Sjømatråd).Finansieringmål/forhold
Hvordan skal AkvaTotal tjene penger?
Finansieringsmodell
Risiko
Visjon og målsetning
Framdrift- veien videre
Klassisk investor spørsmål
Hva blir din fortjeneste med å investere i AkvaTotal?
Hvordan støtte AkvaTotal på andre måter?
Hvordan kjøpe aksjer?
Image
Image
© 2020 AkvaTotal AS. Alle rettigheter.

Please publish modules in offcanvas position.